Laskun perintää kokeneilta asiantuntijoilta

Suomen Laatuperintä palvelee kattavasti kaikkeen velan perintään liittyvissä asioissa. Olemme aktiivisesti yhteydessä velalliseen ja pidämme tilanteen hallinnassamme koko prosessin ajan. Suomen Laatuperintä on 100 % suomalainen yhtiö, jonka tehokkaisiin ja luotettaviin toimintatapoihin voit luottaa kaikissa tilanteissa. Suoritamme laskun perintää koko Suomen alueella niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltä.

Sujuvaa laskutus- ja huomautuspalvelua

Meiltä saat kaiken tarvittavan avun aina laskun lähettämisestä suoritusten seuraamiseen, maksun kirjaamiseen ja maksuhuomautuksiin saakka. Voit antaa käsiimme koko laskutuksen tai vain osia siitä, kuten maksuhuomautuspalvelun.
Lue lisää…

Laskun perintä yksityishenkilöiltä

Kun kyseessä on laskun perintä yksityishenkilöltä, hoituu velan perintä mallikkaasti kauttamme. Avullamme saat nopeasti saatavasi pois, kuten esimerkiksi vuokran perintään liittyvät maksut.

Laskun perintä yritykseltä

Kun kyseessä on laskun perintä yritykseltä, tuottaa yleensä jo tehokas puhelinperintä yhdistettynä kirjeperintään hyvää tulosta. Suoritamme yritysperintää ammattitaidolla ja lisäksi hankalissa tapauksissa viemme riitaisat perinnät menestyksekkäästi loppuun. Velan perintä yritykseltä, eli ns. trattaperintä voi tuntua hankalalta kuviolta, mutta ammattilaisen käsissä onnistut.
Lue lisää…

Vapaaehtoinen velan perintä

Kun maksut ovat maksamatta, muistutamme asiakasta, jotta hän voi vielä suorittaa maksun vapaaehtoisesti. Niin sanottu vapaaehtoinen perintä kotiuttaa saatavasi yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Vapaaehtoinen perintä on kaikille osapuolinen varmasti mieluisin, sujuvin ja edullisin menettelytapa kuitata velat.
Lue lisää…

Velan perintä puhelimitse tuottaa hyvää tulosta

Toteutamme menestyksekästä velan perintää etenkin puhelimitse. Puhelinperintä luo hyvän keskusteluyhteyden velallisen kanssa, ja pystymme luomaan realistisen maksusuunnitelman saatavista.
Lue lisää…

Oikeudellinen perintä

Jos vapaaehtoinen perintä ei jostain syystä tuota tulosta, siirrymme kohti oikeudellista perintää. Sovimme oikeudellisen perinnän etenemisestä ja siihen siirtymisestä aina erikseen toimeksiantajamme kanssa. Viemme saatavat läpi asiantuntevasti aina ulosottotoimenpiteisiin saakka.
Lue lisää…

Jälkiperinnällä varmistamme saataviesi saannin

Mitä jälkiperintä tarkoittaa? Jälkiperinnässä me huolehdimme siitä, että velat eivät vanhene ja tuomiolliset saatavat toimitetaan uudelleen täytäntöönpantavaksi ulosottoviranomaisille. Huolehdimme saatavistasi pitkällä tähtäimellä eli suoritamme jälkiperintää myös silloin, kun varattomaksi todetun tilanne ja maksukyky on vuosien parantunut.
Lue lisää…

Palvelemme mielellämme

Suomen Laatuperintä palvelee mielellään kaikissa velan perintää koskevissa asioissa aina kevyestä, mutta tehokkaasta laskun huomauttelusta vaativiin riita-asioihin. Palvelemme kattavasti koko Suomen alueella ja hoidamme velan perinnän tehokkaasti niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltä.
Ota yhteyttä!