Jälkiperinnässä varmistamme, ettei saatavasi pääse vanhenemaan ja toimitamme tuomiolliset saatavat uudelleen ulosottoviranomaiselle täytäntöönpantaviksi. Varattomaksikin todetun velallisen tilanne saattaa parantua vuosien jälkeen, jolloin perintää kannattaa taas jatkaa ja saada jo luottotappioksi kirjatut saatavat takaisin.

Pitkäjänteisen yhteistyökumppanin avulla saatte kotiutettua saatavia myös pitkällä tähtäimellä. Me emme unohda ja sinä voit jatkaa ydintoimintaasi!