Mikä on oikeudellinen perintä? Jos asiakkaan kanssa ei päästä vapaaehtoisen perinnän kautta yhteisymmärrykseen ja maksu on vielä tuloutumatta, voidaan siirtyä oikeudelliseen perintään. Oikeudellisesta perinnästä sovimme aina toimeksiantajien kanssa välttääksemme turhien lisäkustannusten syntymisen.

Oikeudelliseen perintään siirrytään nopeasti vapaaehtoisen perinnän jälkeen, mikä takaa asiakkaallemme parhaat tulokset. Haemme riidattomille saataville haastehakemuksella päätöksen käräjäoikeudelta ja siirrämme saatavan ulosottoviranomaisille. Perintää jatketaan siihen asti, kunnes saatava on ulosmitattu kokonaan tai ulosottolain mukaiset määräajat umpeutuvat.

Välty ulosottotoimenpiteiltä

Oikeudellisesta perinnästä aiheutuu velalliselle maksuhäiriömerkintä tuomion antamisen jälkeen. Myös velallisen maksettaviksi tulevat kulut kasvavat perinnän edettyä oikeudelliseen perintään. Mikäli velallinen ei suorita saatavaa oikeudellisen perinnän aikana, antaa käräjäoikeus asiassa tuomion, jonka toimitamme ulosottoviranomaisille täytäntöön pantavaksi. Velallisella on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä oikeudellisen perinnän aikana ja suorittaa saatava, jolloin velallinen välttyy ulosottotoimenpiteiltä.