Puhelinperintä osana vapaaehtoista perintää antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kommunikointiin velallisen kanssa. Pystymme heti arvioimaan velallisen tilanteen ja vakuuttamaan velalliselle, että saatavan suorittaminen tässä vaiheessa on hänelle edullisin vaihtoehto. Näin saamme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sovittua saatavan maksusta realistisen maksusuunnitelman. Valvomme maksusuunnitelman toteutumista saatavan takaisinmaksuun saakka.

Suomen Laatuperinnän asiakkaana saat aina puhelinperinnän osana perintäpalvelua. Puhelinperintä on vahva osaamisalueemme.