Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa asiakkaan muistuttamista maksamatta jääneestä laskusta, jotta hän voi maksun vielä vapaaehtoisesti suorittaa. Näiden perintätoimen tarkoituksena on kotiuttaa maksut hyvässä yhteisymmärryksessä asiakkaittenne kanssa. Perintätoimenpiteisiin kuuluu hyvän perintätavan mukaiset maksumuistutukset niin kirjeitse kuin puhelimitsekin.

Vapaaehtoisen laskun perinnän vahvin keino on julkaisu-uhkaan perustuva trattaperintä. Maksusuunnitelmien laatiminen ja seuranta muodostavat vapaaehtoisen perinnän kulmakivet. Maksusuunnitelmat laaditaan toimeksiantajan kanssa yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan. Erinomainen perintätulos vuokra- ja vastikesaatavien perinnässä tehokkaan perintäprosessimme ansiosta.

Perintätoimenpiteet käynnistetään 24h kuluessa toimeksiannon saatuamme. Yritysperinnässä käytettävä tratta- ja konkurssiperintä tehostaa yrityssaatavien kotiuttamista.