SUOMEN LAATUPERINTÄ OY

 

REKISTERISELOSTE

 

 

 

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Laatuperintä Oy 2458224-4

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

09 348 9710

 

REKISTERIN NIMI

Suomen Laatuperintä Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on viestintä rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välillä

koskien asiakassuhteen hoitamista ja ylläpitoa ja markkinointitoimenpiteitä

Suomen Laatuperintä Oy:n palveluita koskien.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa rajoissa. Saatuja henkilötietoja ei myydä eikä luovuteta ulkopuolisille.

 

REKISTERIN SISÄLTÖ

Nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite ja tieto tehdyistä tai sovituista toimenpiteistä tai palveluista.

 

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot. Lisäksi tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän palveluita tilanneista henkilöistä ja yrityksistä.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin merkityt tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriin pääsy tapahtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tunnukset annetaan vain markkinointiasioita käsitteleville, salassapitositoumuksen tehneille nimetyille henkilöille työtehtävien hoitamista varten. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisteriin tai toimistotilaan.

 

TIETOJEN KORJAUSPYYNNÖT JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkista omat tietonsa sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen Laatuperintä Oy

Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa