SUOMEN LAATUPERINTÄ OY

 

REKISTERISELOSTE

 

 

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§

 

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Laatuperintä Oy 2458224-4

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

09 348 9710

 

REKISTERIN NIMI

Suomen Laatuperintä Oy:n perintärekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on perintätehtävien käsittely ja perintäjärjestelmään

talletetaan vain perintätehtävän kannalta tarpeellinen tieto. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa rajoissa. Saatuja henkilötietoja ei myydä eikä luovuteta ulkopuolisille.

 

REKISTERIN SISÄLTÖ

Toimeksiantaja-asiakkaat

Nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot

 

Velallisasiakkaat

Nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, saatavan tiedot

Saatavan tiedot sisältävät saatavan perusteen, velan määrän, velalle tapahtuneet suoritukset ja mahdolliset hyvitykset sekä velalle tehdyt toimenpiteet.

 

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Toimeksiantajan ja velallisen itsensä tai edustajansa toimittama tieto, luottotietorekisterit, väestötietojärjestelmä, käräjäoikeudet ja ulosottolaitos.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

 

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin merkityt tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriin pääsy tapahtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tunnukset annetaan vain perintäasioita käsitteleville, salassapitositoumuksen tehneille nimetyille henkilöille perintätehtävien hoitamista varten. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisteriin tai toimistotilaan.

Manuaaliset tiedot säilytetään suojatuissa, lukituissa kaapeissa, joihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

 

TIETOJEN KORJAUSPYYNNÖT JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkista omat tietonsa sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen Laatuperintä Oy

Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa