Oikeudellinen perintä asiantuntevasti ja tuloksellisesti – Vantaa, Helsinki ja koko Suomi

Ota yhteyttä

Saatavien perintä oikeusteitse tai ulosotossa

 

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrymme nopeasti oikeudelliseen perintään. Oikeudellisesta perinnästä sovimme aina toimeksiantajien kanssa välttääksemme turhien lisäkustannusten syntymisen. Suomen Laatuperintä toteuttaa oikeudellisen perinnän asiantuntevasti. Menestyksekäs oikeudellinen perintä vaatii nopeita ja tehokkaita työskentely- ja toteutustapoja, jotta saatavat saadaan kotiutettua.

Vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään

Oikeudelliseen perintään siirrytään nopeasti vapaaehtoisen perinnän jälkeen, mikä takaa asiakkaallemme parhaat tulokset. Haemme riidattomille saataville haastehakemuksella päätöksen käräjäoikeudelta ja siirrämme saatavan ulosottoviranomaisille. Perintää jatketaan siihen asti, kunnes saatava on ulosmitattu kokonaan tai ulosottolain mukaiset määräajat umpeutuvat.

Milloin oikeudelliseen perintään ei kannata ryhtyä?

Oikeudellinen perintä aiheuttaa tietenkin kuluja. Mikäli velallisella on runsaasti maksuhäiriöitä, ei oikeudelliseen perintään välttämättä kannata ryhtyä. Jotta oikeudellinen perintä tuottaisi hyviä tuloksia, on ensiarvoisen tärkeää siirtyä siihen nopeasti vapaaehtoisen perinnän päätyttyä. Odottelu ei valitettavasti rahoja tuo takaisin. Suomen Laatuperintä antaa mielellään asiantuntevan näkemyksensä erilaisiin tilanteisiin.

Oikeudellisen perinnän vaiheet pääpiirteittäin

  • Haastehakemus käräjäoikeuteen

  • Tiedoksianto velalliselle

  • Yksipuolinen tuomio – jos velallinen ei reagoi tiedoksiantoon, antaa käräjäoikeus yksipuolisen tuomion.

  • Mahdollinen maksusuoritus – jos velallinen haluaa maksaa koko summan oikeudellisen perinnän aikana, on velallinen yhteydessä velkojaan tai perintätoimistoon.

  • Riitautus – jos velallinen riitauttaa asian, käsittely jatkuu ns. laajana riita-asiana tuomioistuimessa.

  • Ulosottoperintä

  • Jälkiperintä

Miten kauan oikeudellinen perintä kestää?

Varsinaisen tuomion saaminen saattaa kestää useista kuukausista jopa vuoteen, käräjäoikeuden käsittelyajoista riippuen. Ryhdyttäessä oikeudelliseen perintään, teemme parhaamme jouduttaaksemme ja sujuvoittaaksemme prosessia niiltä osin kuin se on mahdollista. Oikeudelliseen perintään ryhdyttäessä on kuitenkin varauduttava odotteluun ja pitkiinkin käsittelyihin.

Välty ulosottotoimenpiteiltä

Oikeudellisesta perinnästä aiheutuu velalliselle maksuhäiriömerkintä tuomion antamisen jälkeen. Myös velallisen maksettaviksi tulevat kulut kasvavat perinnän edettyä oikeudelliseen perintään. Mikäli velallinen ei suorita saatavaa oikeudellisen perinnän aikana, antaa käräjäoikeus asiassa tuomion, jonka toimitamme ulosottoviranomaisille täytäntöön pantavaksi. Velallisella on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä oikeudellisen perinnän aikana ja suorittaa saatava, jolloin velallinen välttyy ulosottotoimenpiteiltä.

Mitä tapahtuu tuomion jälkeen?

Kun tuomio on saatu käräjäoikeudesta, me perintätoimistona laadimme ulosottohakemuksen ulosottovirastoon. Ensimmäiseksi ulosottomies lähettää ilmoituksen saatavasta velalliselle ja ohjeet takaisinmaksuun tai neuvottelua varten. Jos vapaaehtoinen lähestyminen ei tuota tulosta, voi ulosottomies aloittaa pakottavat toimenpiteet. Tämä voi tarkoittaa yksityishenkilön kohdalla palkan ulosmittausta. Kaikkien omaisuus- ja varallisuuslajien voidaan lähtökohtaisesti katsoa olevan ulosmittauskelpoisia.

Oikeudellinen perintä – miten vähentää riskejä joutua siihen?

Yritystoiminnassa riski joutua oikeudelliseen perintään on aina olemassa, kun palveluita tai tuotteita myydään laskulla. Tarkistamalla asiakkaasi luottotiedot ennen luoton myöntämistä, voit kuitenkin vähentää riskiä joutua velkojaksi. Hyödynnä toiminnassasi nopeaa ja helppoa luottotietopalvelua, jotta saat tarvittavaa tietoa laskunmaksuun.

 

Suomen Laatuperintä vastaa myös omalta osaltaan tehokkaasta lasku- ja muistutuspalvelusta, jolloin vapaaehtoinen perintä riittää hyvin asian eteenpäin viemiseen. Kun kyseessä on oikeudellinen perintä, olethan yhteydessä Suomen Laatuperintään.

Lue lisää lasku- ja muistutuspalvelusta

Jälkiperintä varmistaa, ettei velka vanhene

Jos yksityishenkilö tai yritys on todettu varattomaksi, voidaan myöhemmin suorittaa jälkiperintää, mikäli velallisen taloudellinen tilanne paranee. Jälkiperinnällä varmistetaan, että saat saatavasi takaisin, eikä velka vanhene.