Puhelinperintä – tehokasta perintää vuorovaikutuksen keinoin

Ota yhteyttä

Puhelinperintä osana vapaaehtoista perintää antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kommunikointiin velallisen kanssa. Pystymme heti arvioimaan velallisen tilanteen ja vakuuttamaan velalliselle, että saatavan suorittaminen tässä vaiheessa on hänelle edullisin vaihtoehto. Näin saamme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sovittua saatavan maksusta realistisen maksusuunnitelman.

Puhelinperinnän erikoisosaamista

Puhelinperintä on vahva osaamisalueemme. Suomen Laatuperinnän asiakkaana saat puhelinperinnän aina osana perintäpalvelua. Puhelimitse voidaan henkilökohtaisesti vaikuttaa velalliseen, ja siksi se onkin oikein toteutettuna tehokkain perinnän muoto.

 

Puhelimessa velallisella on mahdollisuus kertoa syitä siihen, miksi velka on jäänyt maksamatta. Tavoitteena on sopia yhdessä velallisen kanssa uusi päivä, johon mennessä velka suoritetaan viivästyskorkoineen.

Maksusuunnitelman toteutumisen seuranta

Valvomme maksusuunnitelman toteutumista saatavan takaisinmaksuun saakka. Jos uutta maksupäivää ei jostain syystä noudateta, voidaan tapauksesta riippuen velalliseen ottaa uudelleen yhteyttä puhelimitse. Tarvittaessa turvaudutaan viranomaistoimenpiteisiin, joista aiheutuu velalliselle perintäkulujen lisäksi muun muassa oikeudenkäyntikuluja. 

 

Myös oikeudellinen perintä kuuluu palveluihimme.

Lue lisää oikeudellisesta perinnästä