Suomen Laatuperintä Oy

Perintäpalvelua asiakkaan hyväksi

Vapaaehtoinen perintä

Maksumuistutuksesta laskun maksuun


Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa asiakkaan muistuttamista maksamatta jääneestä laskusta, jotta hän voi maksun vielä vapaaehtoisesti suorittaa. Näiden perintätoimen tarkoituksena on kotiuttaa maksut hyvässä yhteisymmärryksessä asiakkaittenne kanssa. Perintätoimenpiteisiin kuuluu hyvän perintätavan mukaiset maksumuistutukset niin kirjeitse kuin puhelimitsekin.


Tuloksia tehokkaalla perintäprosessilla

Vapaaehtoisen laskun perinnän vahvin keino on julkaisu-uhkaan perustuva trattaperintä. Maksusuunnitelmien laatiminen ja seuranta muodostavat vapaaehtoisen perinnän kulmakivet. Maksusuunnitelmat laaditaan toimeksiantajan kanssa yhdessä sopien. Erinomainen perintätulos vuokra- ja vastikesaatavien perinnässä saavutetaan tehokkaan ja nopean perintäprosessimme ansiosta. Yritysperinnässä nopeat toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä ja näin ollen odottamiselle ei tule kallista hintaa.


Perintätoimenpiteet käynnistetään 24 h kuluessa saatuamme toimeksiannon. Yritysperinnässä käytettävä tratta- ja konkurssiperintä tehostaa yrityssaatavien kotiuttamista.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!